ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r. o.

Vítáme Vás na stránkách naší společnosti.

Naše firma se zabývá především výstavbou a rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, vodovodních a kanalizačních přípojek, oddrenážováním a svislými izolacemi objektů
a bouracími pracemi.

V případě zájmu o naše služby Vám rádi připravíme cenové kalkulace dle Vaší poptávky.

Provádíme:

 • > výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a plynovodů
 • > výstavba a rekonstrukce vodovodních a kanalizačních přípojek
 • > řízené protlaky do dimenze d 160mm
 • > opravy havárií vodovodů a kanalizací
 • > opravy havárií venkovních částí vodovodních
     a kanalizačních přípojek
 • > zemní práce pro plynovodní přípojky
 • > domovní čistírny odpadních vod (septiky, biofiltry, vsakování)
 • > oddrenážování a svislé izolace objektů
 • > likvidace septiků
 • > zkoušky vodotěsnosti nádrží
 • > výměny vodoměrů
 • > zemní práce
 • > řezání živice, betonu
 • > bourací práce
 • > úklid sněhu
 • > prodej materiálů (vodovodní a kanalizační potrubí včetně tvarovek
     a dalšího příslušenství)

Zajišťujeme:

 • > kamerové prohlídky kanalizace a kanalizačních přípojek
 • > vyjádření správců inženýrských sítí
 • > vytýčení podzemních zařízení
 • > vstupy do komunikací
 • > projektové dokumentace na vodovodní, kanalizační přípojky
     a domovní čistírny odpadních vod
Nejnovější reference
Realizace realizace
Popis popis
Investor investor
všechny reference

Reference:

Za dobu své existence firma ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. realizovala řadu rozsáhlých rekonstrukcí i nových staveb městských, obecních sítí vodovodů, kanalizací a to včetně objektů, přípojek apod.

Kvalitou svých prací si firma získala dobré jméno u řady firem, organizací i městských
a obecních úřadů. Pro většinu z nich je v současnosti stálým dodavatelem stavebních prací. Reference o způsobu a kvalitě provedených prací lze získat přímo u jednotlivých investorů.

> O společnosti > Kontakty > Poptávka > Certifikáty

V roce 1992 byla založena firma František Zikuda - stavitel se specializací na výstavbu vodovodů a kanalizací a zemních prací pro další inženýrské sítě.

K 1. 1. 2010 došlo k přetransformování firmy a vzniku nástupnické firmy ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o.

V současné době má firma 50 zaměstnanců a potřebné technické a sociální zázemí pro kvalitní provádění staveb. Firma působí převážně na území libereckého, mladoboleslavského
a trutnovského kraje.

Firma je držitelem certifikátů ISO 9001:2008; ISO 14001:2004
a OHSAS 18001:2007.

> O společnosti > Kontakty > Poptávka > Certifikáty

ZIKUDA

vodohospodářské stavby spol. s r.o.

sídlo:

Nudvojovice 2103
511 01 Turnov

jednatelé:

František Zikuda
Petr Zikuda

 •  +420 481 311 195
 •  +420 481 311 196
 •  info@zikuda.cz
 • www.zikuda.cz

IČ: 28776976
DIČ: CZ28776976

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Rejstříkovým soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26745

> O společnosti > Kontakty > Poptávka > Certifikáty

> O společnosti > Kontakty > Poptávka > Certifikáty

Naše společnost je držitelem těchto certifikátů ISO:

 • ISO 9001:2008

  osvědčení o systému zajišťování kvality v organizaci
 • ISO 14001:2004

  osvědčení o managementu systému enviromentální ochrany platňované organizací
 • ISO 18001:2007

  osvědčení o managementu BOZP uplatňovaný organizací
Reference
nejnovější reference